Reklamacja

Klient ma prawo do składania reklamacji we wszystkich przypadkach opisanych w przepisach prawa, zwłaszcza w Kodekście Cywilinym. Przykładowe sytuacje, w których można składać reklamację:

a) Klient otrzymał produkt niezgodny z opisem na stronie

b) Produkt dotarł do Klienta uszkodzony

c) Produkt ma wadę fabryczną

d) Produkt uległ uszkodzeniu, przestał działać, nie nadaje się do użytku z przyczyn niezwiązanych z winą Klienta.

Reklamację można składać w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: Portal Tatrzański sp. z o.o., ul. Nowowiejska 1, 30-052 Kraków;

b) w formie elektronicznej na adres: sklep@portaltatrzanski.pl;

Rozpatrzenie reklamacji może przyspieszyć podanie przez Klienta:

a) informacji o przyczynie reklamacji

b) sugerowanego rozwiązania problemu (naprawa, wymiana, zwrot pieniędzy)

c) danych kontaktowych składającego reklamację

Reklamacje muszą zostać rozpatrzone w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 dni oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji Klient otrzymuje zwrot kosztów przesyłki reklamowanego produktu do Sprzedawcy.

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy)

Każdy Konsument (Klient nie będący przedsiębiorcą lub osobą prawną) ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od objęcie produktu w posiadanie (odebranie paczki lub odbiór osobisty w sklepie).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a) pocztą na adres: Portal Tatrzański sp. z o.o., ul. Nowowiejska 1, 30-052 Kraków;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@portaltatrzanski.pl.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży załączony jest do przesyłki z zamówionymi Produktami, którą otrzymuje Klient.

Konsument ma obowiązek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: Portal Tatrzański sp. z o.o. ul. Nowowiejska 1, 30-052 Kraków.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że dotarł do niego zwrócony towar.

Koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.

Wymiana towaru

Istnieje możliwość wymiany nieużywanego i niezniszczonego towaru na koszt Klienta. Warunkiem tego jest dostępność towaru, na który Klient chce wymienić towar pierwotnie zamówiony. W celu ustalenia warunków wymiany prosimy o kontakt mailowy pod adresem sklep@portaltatrzanski.pl.